#birleşmişmilletler
22.12.2017 01:35
abd'nin kudüs'ü israil'in başkenti olarak tanıması olayı üzerine yapılan oylama. öncesinde abd'nin tehdidi vardı;
www.diken.com.tr
www.diken.com.tr

oylamada 128 ülke tasarıyı kabul etti, dokuz ülke reddetti, 35 ülke çekimser kaldı. Oylamaya 172 ülke katıldı. ve abd'nin bu kararı reddedildi. kararın bağlayıcılığı yok ama.
www.diken.com.tr
twitter.com

tepkiler;
www.diken.com.tr

tasarının tam metni;
www.diken.com.tr
“Genel Kurul, (…)

Kutsal Kudüs Kenti’nin özel statüsünü, özellikle de BM kararlarında belirtildiği üzere kentin ruhani, dini ve kültürel boyutlarının korunma ihtiyacını göz önünde bulundurarak,

Kudüs’ün nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak,

Kutsal Kudüs kentinin statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme niyetindeki kararların yasal bir etkisi olmadığını, geçersiz olduğunu ve Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda iptal edilmesi gerektiğini tekrar tasdik ederek,

Tüm devletleri BMGK’nın 478 sayılı kararı uyarınca Kudüs’te diplomatik misyon kurmaktan kaçınmaya davet eder;

Tüm devletlerin BMGK’nın kutsal Kudüs kenti kararlarına uygun hareket etmesini ve bu kararlara aykırı bir eylem veya önlemi tanımamasını talep eder;

Sahada iki devletli çözümü tehlikeye atan negatif trendlerin geri çevrilmesi ile vakit kaybetmeden, Orta Doğu’da Birleşmiş Milletler kararları ve toprak hakkı da dahil olmak üzere Madrid şartnamesini, Arap Barış İnisiyatifi’ni ve Orta Doğu Dörtlüsü Yol Haritası’nı temel alan kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı hedefleyen uluslararası ve bölgesel çabaların hızlandırılmasına yönelik çağrısını tekrar eder;

Onuncu acil özel oturumu geçici olarak sonlandırmaya ve Genel Kurul Başkanı’na üye devletlerin talebi doğrultusunda oturumu devam ettirme yetkisi verme kararı alır.” #kudüs #birleşmişmilletler
sözlük kuralları yenilendi. yazmadan önce bakmak ister misin?

kitap oku

"sinema... sinema"